طراحی سایت
|
X

 

 

 

 

 

 

 

انجمن صنعت بانکرینگ ایران در راستای اجرای بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه انجمن صنعت بانکرینگ ایران به استناد بند ( ک ) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ثبت 36767 به عنوان یکی از تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مرداد ماه سال 94 تاسیس گردید.

 

چشم انداز : 

ارتقاء جایگاه ایران به هاب منطقه ای صنعت بانکرینگ . 

 

ماموریت : 

تحقق بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص توسعه صنعت بانکرینگ . 

 

وظایف و اهداف انجمن : 

1- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با صنعت بانکرینگ . 

2- حفظ، حمایت و توسعه صنعت بانکرینگ در کشور و توسعه روز افزون سهم کشور از این صنعت در بازار منطقه بر اساس الزامات پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه . 

3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با صنعت بانکرینگ . 

4- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء و جلب مساعدت سازمان ها و ارگان های ذیربط دولتی برای مساعدت در این امر . 

5- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه و پیشرفت های علمی و تکنولوژی مرتبط با صنعت بانکرینگ . 

6- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت انجمن در داخل و خارج کشور . 

7- حمایت از منافع مشترک اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان .

8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت بانکرینگ . 

9- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء . 

10- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای موردنیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز . 

11- اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات و سازمان های خصوصی در رابطه با دستورالعمل، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شرکت های صنعت بانکرینگ و همچنین معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه .