طراحی سایت
|
X
اخبار بانکرینگ
زمینه برای فعالیت "صنعت بانکرینگ" در بندر چابهار فراهم شد .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در پی اجرای طرح توسعه بندر چابهار در حال حاضر زمینه برای فعالیت صنعت بانکرینگ در این بندر مهم و استراتژیک فراهم شده است . 

RSS