طراحی سایت
|
X
اخبار بانکرینگ
پاسخ انجمن صنعت بانکرینگ به خبر " اختلاس در بانکرینگ بوشهر/ متهم به گرجستان گریخت "

این خبر در مورد صنعت بانکرینگ  نیست

شرکت‌های بانکرینگ نه رانت می‌خواهند نه تخفیف . 

رییس هیئت مدیره انجمن بانکرینگ ایران / شرایط نابرابر ایرانی‌ها و عرب‌ها در بانکرینگ خلیج فارس .

شرکت‌ها نه رانت می‌خواهند نه تخفیف 

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران / صنعت بانکرینگ در کما

محمدرضا راوند دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران در گفت‌وگو با دانش نفت خبر داد . 

پایگاه های بانکرینگ شرکت کشتیرانی

محمد سعیدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی مطرح کرد 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران

اعضای جدید هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران انتخاب شدند .

RSS